Toiminta

Ervastinkylän kyläyhdistys Ry on yleishyödyllinen yhdistys, joka on perustettu vuoden 2005 alussa.

Sen päätoiminta-alueella Ervastinkylän ja Kiviperän alueella on yhteensä noin 130 taloutta. Lisäksi on ollut kiinnostusta yhdistyksen toimintaa kohtaan jäseniä saatu myös Salonpäästä, Keskipiirin, Varjakan ja Heikolan sekä Niemenvälin alueelta, joten jäsenmaksunsa maksaneita aikuisjäseniä on 157 vuonna 2011.

Kyläyhdistyksen tarkoituksena on edistää toiminta-alueensa ja sen ympäristön asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kyläalueen elinkelpoisuutta sekä toimia sen asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana. Edistää asukkaiden toimeentulomahdollisuuksia, vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä, sekä palveluiden säilymistä alueella.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu 10 jäsentä. Hallitus kokoontuu 6-8 kertaa vuodessa tarpeen mukaan.

Yhdistys on poliittisesti täysin sitoutumaton.

Yhdistyksen jäsenmaksu on vuodessa 5€/aikuisjäsen. Maksu suoritetaan kyläyhdistyksen tilille FI06 5740 2720 0501 78.

 

 

Tapanamme on tarttua terhakasti vuoden aikana esiin nouseviin uusiin aloitteisiin. Toimintansa alkuvuosina yhdistys on toiminut mm. seuraavanlaisten asioiden parissa:

Jätekuljetukset:

Kyseltiin kyläyhdistyksen nimissä tarjouksia kyläkunnan yhteisestä jätekuljetuksesta tarkoituksena alentaa kyläläisten jätemaksuja ja vähentää raskasta kuorma-autoliikennettä alueen yksityisteillä.
Tarjousten perusteella on sovittu Kempeleen jätekuljetuksen kanssa alennushinnat, jotka kyläyhdistyksen jäsenet saavat jätekuljetuksistaan.

Viemäröintihanke:

Pidettiin yleinen viemäröintikokous, jotta saataisiin vähän käsitystä, miten viemäröintihanke etenee ja mitä vaihtoehtoja alueen kiinteistön omistajilla on viemäröinnin toteuttamiseksi.

Kunnan vesi- ja viemärilaitos on tehnyt yleissuunnitelman. Tälle alueelle on jo perustettu muutamia pieniä viemäriosuuskuntia ja käytännön viemärin kaivamistakin on jo nähty. Pieni hankaluus näissä pikaisissa liikkeelle lähdöissä on se, että tehdyt toimenpiteet eivät aina tue tehtyä kunnan yleissuunnitelmaa.
Yhdistys seuraa tilanteen kehittymistä ja antaa tarvittaessa suosituksia Yleissuunnitelman toteuttamiseksi.

Yhdistyksen toiminta-alueen ilmoitustaulut:

Toimintansa aikana on yhdistys talkoilla rakentanut ja pystyttänyt yhdistyksen toiminta-alueelle 3 kpl ilmoitustauluja, joilla kerrotaan tapahtumista ja asioiden tilasta. Lisäksi yhdistyksen ja kylän asioista kerrotaan myös Ervastintörmän ja Varjakan tienhaarassa olevilla kunnan ilmoitustaululla.

Lisäksi on järjestetty yhteisiä tapahtumia:

- Koko perheen kesätapahtumia, Elojuhlia ja joulun alla tonttuilu- ja puurojuhlia joka vuodelle
- Kirpputoripäiviä on järjestetty tarpeen mukaan
- Talkoiltiin 2006 ja 2011 syksyllä urheilukentän ympäristön siistimiseksi
- Metalliromut on kerätty talteen vuosittain keväisin jo vuodesta 2007.  Talojen takapihoilta ja lähimetsistä romumetallia on kertynyt yhteensä  yli parikymmentä vaihtolavallista (noin 120 tonnia).