Toimintavuosi 2010

Vuosi alkoi Varjakan osayleiskaavan käsittelyllä ja lausunnolla.

Koska Kunta oli luopunut pajuniemen urheilukentän talviylläpidosta, sovimme kunnan kanssa, että  kunta jäädyttää kentän kustannuksellaan ja sen jälkeen Kyläyhdistys vastaa sen ylläpidosta kevätkaudella. Näin Pajuniemen lapsille saatiin luistinrata käyttöön talven aktiviteetteja varten.

Paikallinen kuntolatu on vuodesta toiseen pilattu ratsastuksella ja moottorikelkoin. Koska kunnalla ei ollut mahdollisuutta puuttua asiaan, kyläyhdistys päätti hankkia ja asentaa hiihtäjävaroitusmerkit paikalliseen autotien ja kuntoladun liittymään hiihtäjien turvallisuuden parantamiseksi. Lisäksi hankittiin ja asennettiin ratsastus- ja moottoriajoneuvolla-ajokieltomerkit kaikkiin kuntoladun ja metsäteiden liittymiin. Näillä toimenpiteillä ja paikallisesti asiaan puuttumalla saatiin kuntolatu pysymän kunnossa kevään aikana.

Maaliskuussa pidimme koko perheen ulkoilu- ja hiihtopäivän urheilukentällä. Makkarat ja mehu maistui kaikille läsnäolijoille. Nuorison voimin hiihdettiin ja kaikki hiihtäjät palkittiin mitalilla.

Yhdistys esitti kunnan yhdyskuntalautakunnalle kantanaan, että mopoilu sallittaisiin jatkossakin Salonpään ja kirkonkylän sekä kirkonkylän ja Kempeleen välisillä kevyen liikenteen teillä, koska ne ovat isommille koululaisille ainoa mahdollisuus kulkea keskiasteen opintoihinsa. Paikallisesti ei julkista liikennettä ole olemassa heidän tarpeisiinsa. Lisäksi näillä mainituilla tieosuuksilla raskasta liikennettä on päiväsaikaan todella paljon muodostaen turvallisuusriskin jos mopoilijat siirtyisivät autotielle. Kokouksessaan Yhdyskuntalautakunta päätyi kannattamaan tekemäämme esitystä.

Pyynnöstä toimitimme alkukesästä lausunnon myös Oulunsalon ja Hailuodon tuulipuiston ja pengertien Osayleiskaavaluonnokseen, jossa painotimme kasvavan Hailuodontien liikenteen vuoksi tien parantamista ja turvallisuuden lisäämistä sekä otimme kantaa tuulipuiston esteettisiin- ja meluvaikutuksiin.

Kevään metalliromun keräys kiinteistöjen nurkkien siistimiseksi tuotti taas normaalin runsaan sadon eli tänäkin vuonna 18 tonnia romua pois haitoista uudelleen kiertoon.

Kesätapahtuma pidettiin kesäkuussa päivällä kirpputoreineen ja makkaran paistoineen päivällä Varjakan satamassa  ja illalla Varjakan kartanon paviljongissa. Osanotto oli runsas ja ihmiset hymyileviä.

Lisäksi olemme kesän aikana järjestäneet Varjakan kartanossa kolme tapahtumaa yhteislaulun ja tanssin merkeissä kartanon uuden yrittäjän kanssa tekemämme sopimuksen pohjalta.

Alkusyksyllä saimme kaavoittajan palautteen yleiskaavaehdotukseen tekemiimme muutosesityksiin. Osa esityksistämme on lähtenyt jatkokäsittelyyn. Palautteet käsiteltiin yhdistyksen syyskokouksessa.

Kyläyhdistyksen kevätkokous pidettiin 26.5.2010 ja syyskokous 4.11.2010.